Donaties en giften

Stichting Banjuda Nos Hendenan is een vrijwilligersorganisatie. Omdat de exploitatie dus geheel uit eigen bronnen moet worden betaald zijn wij afhankelijk van vrijwillige bijdragen van particulieren en bedrijven. Elke bijdrage, groot of klein, is daarom van harte welkom. Om ons te ondersteunen bestaat er een aantal mogelijkheden. Op voorhand spreken wij onze hartelijke dank uit voor uw bijdrage. 

Wordt donateur van de stichting

Als donateur ondersteunt u ons met een jaarlijks vast bedrag. De grootte van het bedrag laten wij uiteraard aan uzelf over.  Donateurs worden vermeld op de website, tenzij u aangeeft anoniem te willen blijven.  Uiteraard ontvangen alle donateurs onze nieuwsbrieven en zijn zij van harte welkom tijdens activiteiten die door de stichting worden georganiseerd. 

Donaties kunt u bij uw bank regelen door een periodieke overboeking aan te maken:
IBAN nr. NL78 INGB0006827125 t.b.v. Stichting Banjuda Nos Hendenan: “Laten we ze helpen”, onder vermelding van ‘donatie’.
U kunt zich ook aanmelden via het contactformulier..

Rechtsreeks een gift te doen

Als u geen donateur wilt worden, maar ons wel een warm hart toedraagt, dan kunt u ons steunen door een bijdrage over te maken op:
IBAN nr. NL78 INGB0006827125 t.b.v. Stichting Banjuda Nos Hendenan: “Laten we ze helpen”, onder vermelding van ‘gift’.

Verantwoording besteding

Op de website wordt jaarlijks een financieel verslag gepubliceerd met daarin de verantwoording over de besteding van gelden. 

Stichting Banjuda Nos Hendenan
Hobbelrade 112
6176 CJ Spaubeek (NL)
E:  info@banjudanoshendenan.nl
W: www.banjudanoshendenan.nl 
M: 0031 (0)6-53 22 31 85
T: 0031 (0)46-44 33 555
K.v.K nr.: 63249006